Monitorització

Des dels seus inicis, a AM Animalia hem invertit en infraestructura i tecnologia per tal de minimitzar els processos interns i aconseguir el màxim grau d’efectivitat.
Aquesta filosofia l’hem aplicat a totes les àrees de treball.

Un clar exemple és la monitorització de tots els nostres centres productius.

Cadascuna de les nostres instal·lacions disposa de càmeres per poder fer un control visual des de les oficines del centre.
D’aquesta manera es poden supervisar totes les àrees d’AM Animalia des d’un sol monitor. A més a més, tenim accés a aquestes càmeres des de diferents dispositius mòbils autoritzats.

Aquesta tecnologia ens permet controlar l’estat dels animals, fer seguiment dels parts, etc. També guanyem en temps, seguretat i transparència, ja que tots els processos poden ser supervisats pels nostres tècnics professionals físicament i telemàticament.

 
El meu compte
Top