Condicions d'ús

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.
A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per L'EMPRESA. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de A.M.ANIMALIA BIANYA S.L.

A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per A.M.ANIMALIA BIANYA S.L. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol•licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

El meu compte
Top